Thánh Augustinô Cantorbéry, Giám Mục (+604)

Augustinô Cantorbéry là Bề Trên tu viện thánh Anrê ở Rôma. Ngài được Ðức Grêgôriô cả gửi sang truyền giáo bên nước Anh với gần 40 vị thừa sai vào năm 597, vì nước Anh đã được giảng đạo ngay từ thế kỷ đầu, nhưng vì ảnh hưởng của ngẫu tượng giáo và sự xâm lăng của các sắc dân Saxon, Ðức Tin Công Giáo đã bị lu mờ hòa toàn và hầu như sắp tàn lụi. Với lòng nhiệt thành hăng say, thánh nhân rảo qua nhiều thành, khôi phục cùng đem lại đức tin cho nhiều người, trong đó có quốc vương Ethelbert và nhiều nhân vật trong chính quyền. Các nhà thờ cũng bắt đầu mọc lên.

Ðọc tiếp