Thánh Augustinô Đông (Schoeffler), Linh Mục (+1851) Và Gioan Aloisiô Hương (Bonnard), Linh Mục (+1852)

– Cố Ðông tên thật là Augustinô Schoeffler chào đời ngày 22/11/1822 tại Mittebronn bên Pháp. Sau khi theo học Tiểu Chủng Viện Pont à Mousson và Ðại Chủng Viện Nancy, ngài đã gia nhập hội Thừa Sai Balê ngày 09/10/1846, và được thụ phong linh mục ngày 29/5/1847. Sau đó, ngài xuống tàu sàng truyền giáo tại địa phận Tây Bắc Kỳ.

Đọc tiếp