Thánh Gioan Charles Tân (Cornay), Linh Mục (+1837)

Cố Tân tên thật là Gioan Charles Cornay, sinh ngày 27/02/1809 tại Loudum, địa phận Poitiers, thời Napoléon đệ I. Cha ngài là một thương gia và làm thị trưởng tại Mouterre Silly. Lúc nhỏ, Gioan được gửi học tại trường các Cha dòng Tên, rồi được gửi vào Chủng Viện tại Poitiers. Năm 1830, Gioan bày tỏ cho cha mẹ ý nguyện truyền giáo của mình. Lúc đầu bị phản đối, nhưng ngài cũng được gia nhập Chủng Viện truyền giáo tại Ba Lê. Rời Bordeaux vào ngày 17/9/1831, ngài tới Ma Cao vào tháng 3/1832. Ban đầu, ngài được chỉ định truyền giáo tại miền Trung Trung Hoa, nhưng thời thế thay đổi đã đưa ngài đến Bắc Việt.

Đọc tiếp