Thánh Gioan Lasan, Linh Mục Lập Dòng (1651-1719)

Thánh Gioan Lasan là tấm gương phản chiếu trung thành đời sống Chúa Giêsu đối với trẻ thơ. Ngài sinh ngày 30/4/1651, trong một gia đình quyền quý. Cha ngài là một vị thẩm phán danh tiếng, và mẹ ngài là một thiếu phụ rất đạo đức. Từ nhỏ, Gioan đã sớm có một lòng đạo đức và thương người nghèo khó. Vốn tư chất thông minh, khi đến trường, ngài vượt xa bạn bè về đức cũng như về trí. Năm 11 tuổi, ngài đã được nhận vào hàng giáo sĩ và đến năm 16 lại được cất lên hàng kinh sĩ, rồi được nhận vào Chủng Viện Xuân Bích ở Ba Lê. Khi đã đậu tiến sĩ thần học, ngài lãnh chức linh mục năm 1678. Ít lâu sau, ngài được bầu làm Bề Trên dòng “Các chị chuyên lo giáo dục thiếu nữ”. Chính trong chiều hướng này mà Gioan được ơn soi sáng lập dòng “Các sư huynh” năm 1681, và được Ðức Bênêđictô XIII phê chuẩn. Thật là thích hợp cho thời bấy giờ, khi mà cả trăm ngàn thanh niên bơ vơ không có chỗ học hành.

Ðọc tiếp