Thánh Giuse Du (Marchand), Linh Mục (+ 1835)

Thánh Giuse Du tên thật là Joseph Marchand sinh ngày 17/8/1803 tại Passavaut, nước Pháp. Năm 1823, ngài bắt đầu học triết và thần học tại Besancon. Nhưng mãi tới tháng 11/1826, ngài mới xin vào Ðại Chủng Viện với ý định sống đời truyền giáo. Lễ Giáng Sinh năm 1828, ngài thụ phong linh mục, rồi xuống tàu sang Việt Nam. Tới Nam Phần, ngài học tiếng Việt tại Lái Thiêu và đwọc cử đi coi sóc 7,000 giáo dân nằm rải rác trong 25 họ lẻ thuộc tỉnh Bình Thuận. Từ năm 1833, cha bắt đầu phải lẩn trốn vì cuộc bách đạo trở nên gay gắt. Tạ Quang Khôi nổi lên chống lại triều đình, bắt ngài đưa về Chợ Quán xúi lập nhóm giáo dân tham gia cuộc phản loạn. Ngài từ chối và bị giam ở Gia Ðịnh.

Đọc tiếp