Thánh Justinô Tử Ðạo

Justinô sinh ra trong một gia đình Hy Lạp tại Naplousse, trong xứ Syria Palestina.

Mặc dù sống trong bầu khí ngoại giáo, ngài vẫn khao khát được tìm biết Thiên Chúa chân thật. Ước vọng đó kèm theo một óc suy luận và tra cứu đã khiến ngài hiểu tất cả các triết đương thời như pháo Khắc Kỷ, Pythagore, Platon…, nhưng tất cả đều không làm ngài thỏa mãn.

Một lần kia, tình cờ ngài gặp một ông lão lạ mặt. Qua cuộc đàm thoại, ông lão chỉ vẽ cho ngài con đường ngay thật để tìm đến Thiên Chúa: đó là học hỏi qua Thánh Kinh.

Ðọc tiếp