Chàng Lính Thương người

Bấy giờ là năm 325.  Gia đình bé Mạc-Tin vừa rời nhà về Pivia nước Ý.  Mạc-Tin đang say sưa chiêm ngắm khu vườn rộng thênh thang từ nay thuộc về gia đình mình.  Ðột nhiên bé nghe tiếng bọn con trai từ cuối vườn.   Bé lần mò về phía có tiếng n

– Ê anh bạn! Ăn  táo không? Chụp nè!

Mạc-Tin giật mình nhìn lên cành táo nặng trĩu những trái chín, một đứa  từ trên cây nhô đầu ra, nó ném một trái cho Mạc-Tin. . . .   Rồi lại một cái đầu khác xuất hiện.

– Trèo lên đây anh bạn!  Vườn này bỏ hoang,  không ai rượt chúng mình đâu mà sợ!

Mạc-Tin ngập ngừng trong giây lát. . . .   Bé muốn có bạn. . .

Ðọc tiếp