Đen đủi Chúa cũng yêu

Thánh Martinô (1579-1639)Thánh Martinô (1579-1639) sinh tại thành phố Lima, nước Pêru. Khi lên 15 tuổi, Martinô xin vào dòng Đaminh ở Lima để làm người giúp việc cho các cha các thầy.

 Sau gần mười năm phục vụ, cha Bề trên tu viện Đaminh cho Martinô đi tới một cộng đoàn khác của dòng ở miền quê Limatambo để nghỉ ngơi.

 Hai tuần lễ đã trôi qua, Martinô biết mình sắp trở về tu viện.

Đọc tiếp

Thánh Martinô De Porrès, Tu Sĩ (1569-1639)

Martinô là kết quả của một cuộc hôn nhân không chính thức, vì thế ngay từ nhỏ, ngài đã bị mang tiếng xấu là đứa con ngoại tình. Thuộc hàng nô lệ da đen, nhưng ngài chọn ngay sự xấu xa, hèn hạ này để tiến đức.

Năm 22 tuổi, Martinô vào dòng Ða Minh với tư cách người giúp việc. Nhưng Bề Trên nhà dòng thấy ngài có nhiều nhân đức nổi bật nên đã chọn làm trợ sĩ và đã được khấn trọn đời. Từ đó, ngài chuyên lo giúp đỡ người nghèo khó, ốm đau, nhất là hạng người nô lệ da đen. Ngài cũng giúp họ nhận biết rằng tất cả mọi người bình đẳng trước nhan thánh Người.

Đọc tiếp