Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, lái buôn (+1847)

Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm sinh năm 1813 tại làng Long Ðại, đất Gò Công, tỉnh Biên Hòa, nay thuộc quận Thủ Ðức, tỉnh Gia Ðịnh.

Khi lên 15 tuổi, ngià vào Chủng Viện Lái Thiêu, nhưng vì hoàn cảnh cha mẹ già yếu không có người săn sóc nên buộc lòng ngài phải rời bỏ Chủng Viện.

Ít năm sau, ngài lập gia đình và phải về ở bên nhà cha mẹ vợ tại làng Long Ðiền, tỉnh Bà Rịa. Ngài sinh được bốn người con mà hai trong số này cũng sẽ được lãnh phúc tử đạo. Ðã một lần ngài sa ngã, thất tín với vợ, nhưng rồi sớm tỉnh ngộ và ăn năn hối cải. Sau đó, ngài đã tự nguyện giúp việc nhà chung và săn sóc các linh mục như việc đền bù lỗi lầm.

Ðọc tiếp