Truyện các Thánh : Con chọn cả hai

Thánh Maximilian KolbeTính khí của cậu bé Raymond Kolbe (thánh Maximilian Kolbe) rất hung hăng tự ái, cứng cổ và hay tức giận, khiến cho bà mẹ dù có kiên nhẫn lắm cũng phải bực mình. Vì thế, chính sách giáo dục của bà đối với Raymond có phần khắt khe hơn. Nhưng được một điểm là sau mỗi lần lầm lỗi, cậu lại chạy đến xin mẹ sửa phạt ngay.

 Tính khí đó ngày càng bộc lộ, cậu có thể nói như thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “Giả sử không được bà mẹ giáo dục khắt khe, có lẽ tôi đã hỏng đời”.

  Đọc tiếp

Truyện Các Thánh : Phải lợi dụng tiến bộ cho vinh quang Chúa

Thánh Maximilian KolbeThánh Maximilian Kolbe, linh mục dòng Phanxicô, luôn cố gắng học hành. Ngài khuynh về khoa học hơn hết, bởi vì ngài muốn làm nhà biện hộ Giáo hội, nhà biện hộ chiến đấu với lớp người vô thần khoa học ngày nay. Nên ngài phải gắng để thạo triết học, khoa học và cơ giới. Đây cũng là đặc điểm khác ngài với các thánh.

  Đọc tiếp