Thánh Phanxica Rômana, Quả Phụ Nữ Tu (1384-1440)

Thánh Phanxica sinh năm 1384 tại kinh thành La Mã trong gia đình quý tộc và đạo đức. Ngay từ buổi thiếu thời, thánh nhân đã có được nhiều đức tính như nhu mì, đơn sơ, trầm lặng, nết na, và không để cho mình bị lôi kéo theo cuộc sống thác loạn xa hoa của người đời. Ngài thường lui tới các bệnh viện và các trại tế bần để an ủi và chăm sóc các bệnh nhân, vì ngài thường nói: “Chính ở đó, Chúa dạy tôi nhiều bài học”.

Đọc tiếp