Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh (+ 1857)

Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh sinh năm 1792 tại Trinh Hà, tỉnh Thanh Hóa, trong một gia đình đạo hạnh. Năm lên 12 tuổi, ngài đã từ giã cha mẹ lên đường dâng mình cho Chúa trong Chủng Viện Vĩnh Trị.

Khi lên Ðại Chủng Viện, ngài quyết định vào rừng ẩn tu; vì thế ngài vào tu trong rừng Bạch Bát thuộc tỉnh Thanh Hóa, đêm ngày cầu nguyện và ăn chay hãm mình. Nhưng sau một năm, Ðức Cha địa phận nhắn tin buộc ngài phải trở về Chủng Viện. Ngài đã vâng lệnh trở về tiếp tục việc học. Sau đó ngài được Bề Trên tín nhiệm gửi đi Macao hai lần để lãnh đồ đạc và tiền bạc lo việc truyền giáo trong địa phận; rồi ngài nhận bài sai sang truyền giáo bên Ailao, nhưng ít lâu sau ngài lại trở về dạy tân tòng ở miền quê tỉnh Hà Nam, và cuối cùng bị bắt giải về Hà Nội vào năm 1841. Trong cảnh tù tội, dù bị tra tấn lăng nhục nhưng ngài trước sau vẫn một lòng trung thành với đức tin.

Ðọc tiếp