Lễ Thánh Phaolô trở lại: biến cố ngã ngựa

Lịch sử

Trong khi thánh Phêrô được xác định là “đá tảng cho Hội Thánh” (Mt 16,18), thì Phaolô được gọi là “thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý” (1 Tm 2,7). Đối với Phaolô, đây là cả một mầu nhiệm. Trước đấy, ngài đã khinh khi những người Kitô hữu, khi họ tôn kính một đấng Mê-si-a bị xử tử như một tội đồ.

Sự kiện ở cổng thành Đa-mát đã biến đổi tất cả. Thiên Chúa mà ngài tôn thờ trong cương vị là một người Pharisêu đạo đức, đã biến đổi ngài thành kẻ rao giảng cho Tin Mừng của Đức Giêsu chịu đóng đinh (Gl 1,11-16).

Lễ thánh Phao-lô trở lại đã được tìm thấy trong phụng vụ Ga-li-en, từ thế kỷ thứ 8. (Lm Nguyễn văn Trinh, Phụng vụ chư thánh)

Ðọc tiếp

25-01 : Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại

Phaolô tên thật là Saolô, quê ở Tarsê xứ Cilicia, là người Do Thái thuộc chi tộc Benjamin. Nhưng vì gia đình đã nhập tịch Rôma nên ngài cũng là một công dân Rôma. Thuở nhỏ, Saolô rất trung thành với truyền thống cha ông. Ngài là một phần tử hăng say trong nhóm biệt phái và thù ghét các Kitô hữu. Sau khi tham dự vào cuộc ném đá Stêphanô, ngài bắt đầu bách hại Giáo Hội. Với sự chấp thuận của thượng tế Do Thái, ngài xuống Ðamas truy tìm tín hữu. Nhưng trên đường đi, ngài đã bị một luồng sáng bao phủ và vật ngã. Bỗng có tiếng phán: “Saolô, sao ngươi bách hại Ta”. Saolô hỏi lại: “Ngươi là ai?”. “Ta là Giêsu mà ngươi đang tìm bắt”. Và Saolô đã quy thuận: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”.

Ðọc tiếp