Thánh Stanislao, Giám Mục tử Ðạo (1030-1079)

Thánh Stanislao sinh ngày 26/7/1030 tại Cracovie trong một gia đình quý phái nước Ba Lan. Dù là người con độc nhất trong nhà, nhưng ngài chẳng ham mê của cải và chức quyền; từ thuở nhỏ, ngài đã tỏ ra là một thiếu niên giàu lòng bác ái.

Khi tuổi hoa niên chớm nở, ngài đã nhận ra tiếng Chúa gọi làm tông đồ. Sau khi mãn triết và thần học, ngài chịu chức linh mục. Ðược giữ chức kinh sĩ, vị tân linh mục đã nổi tiếng là một người thánh thiện và tài đức ai ai cũng nghe tên. Trước những lời đồn thổi khen lao, ngài vẫn một lòng khiêm nhường và hăng say tận tụy với công việc. Ðể hoàn tất nhiệm vụ, ngài quyết sống nhiệt thành, bác ái và vâng lời. Ngài không hề xao nhãng việc nghiên cứu Thánh Kinh, tham khảo các giáo phụ và thần học. Khi Ðức Giám Mục địa phận từ trần, ngài được đề cử thay thế năm 1072.

Ðọc tiếp