Thánh Gioan Thêôphan Ven (Vénard), Linh Mục (+ 1861)

Thánh Ven tên thật là Gioan Stêphanô Vénard chào đời ngày 21/11/1829 tại Saint Loupsur Thouet nước Pháp. Nhờ bầu khí đạo đức của gia đình, ngay từ nhỏ ngài đã tỏ ra hiền hòa và đầy nghị lực với ước mơ sẽ đi truyền giáo tại Viễn Ðông và sẽ được tử đạo vì danh Chúa Kitô.

Sau khi được gia đình chấp thuận, ngài nhập tu viện Saint Luop và theo ban thần học tại Ðại Chủng Viện Poitiers. Ngài rất mến mộ Phép Thánh Thể, nguồn sinh lực giúp ngài can đảm lướt thắng mọi thử thách. Ngài nhập Chủng Viện Thừa Sai năm 1854 và thụ phong linh mục vào năm 1852.

Ðọc tiếp