22- 01: Thánh Vinh sơn, Phó Tế Tử Đạo (+304)

Thánh Vinh Sơn sinh tại Huesca nước Tây Ban Nha. Ngay từ hồi thơ ấu, Vinh Sơn đã sống bên cạnh đức cha Valêriô, Giám Mục địa phận Sagarosse và được nghe giảng về giáo lý cũng như về các môn văn chương khoa học. Với thời gian, Ðức Cha Valêriô đã truyền chức phó tế cho ngài hầu phụ giúp việc rao giảng Tin Mừng.

Đọc tiếp